80's top 1000

Wedstrijdreglement ‘Win een vlucht begeleid door F-16s'

Topgun maverick 3

1. Organisatie 

1.1. De wedstrijd ‘Win een vlucht begeleid door F-16s’ wordt georganiseerd door DPG Media nv – Joe NV met  maatschappelijke zetel te Mediaplein 1, 2018 Antwerpen, hierna genoemd Joe. De  voorwaarden hebben betrekking op bovenstaande wedstrijd en zijn gedurende de wedstrijd  te vinden op de website van Joe.  

1.2. Apple of Google zijn op geen enkele manier betrokken of verantwoordelijk, noch  sponsoren zij deze wedstrijd. 

2. Periode 

2.1. De wedstrijd loopt van maandag 16 mei 2022 tot en met vrijdag 20 mei 2022, telkens tussen 16u00 en 18u00 bij ‘Raf en Ann’ tijdens de 80’s Top 1000. Van maandag 16 mei tot donderdag 20 mei wordt iedere dag een finalist bekend gemaakt. Deze vier finalisten zullen op vrijdag 20 mei tussen 18u en 19u bij Jan en Heidi de grote finale spelen in de Joe studio, in Vilvoorde. 

3. Deelname 

3.1 De wedstrijd staat open voor iedereen: 

3.2. Uitgesloten van deelname zijn: 

3.3. Deelname is mogelijk voor gebruikers van een mobiele telefoon (of een tablet) met  een iOS of Android besturingssysteem die de Joe-app hebben gedownload en zich gratis hebben geregistreerd als Joe-App-gebruiker 

3.4. Om deel te nemen aan de wedstrijd dient een deelnemer zich aan te melden op de  onder artikel 4.2 beschreven wijze. 

3.5. Door deel te nemen aan deze wedstrijd verklaart de deelnemer akkoord te gaan met  deze wedstrijdvoorwaarden. 

3.6. De deelnemer gaat ermee akkoord dat haar/zijn voornaam, achternaam en woonplaats vermeld worden op Joe (ONAIR), de website van Joe en in de Joe-App na deelname op de radio. 

3.7. Elke deelnemer staat er voor in dat de verstrekte (persoons-)gegevens juist en volledig zijn. Indien een deelnemer onvolledige en/of onjuiste (persoons-)gegevens heeft opgegeven  of niet voldoet aan de wedstrijdvoorwaarden, heeft Joe het recht de deelnemer van verdere mededinging uit te sluiten en kan worden besloten het recht op de te winnen prijs te  laten vervallen. 

3.8. In geval van fraude, misleiding of onrechtmatige beïnvloeding van de wedstrijd heeft Joe het recht om deelnemers uit te sluiten, prijzen niet uit te keren of het recht op de  prijs (achteraf) te laten vervallen. 

3.9. Deelname aan de wedstrijd is gratis.

3.10. Joe is te allen tijde gerechtigd deelnemers op redelijke gronden uit te sluiten van  deelname. 

3.11. Per deelnemer kan maximum één prijs per 1 jaar gewonnen worden. Een winnaar van  een prijs van een wedstrijd die (mede) georganiseerd wordt door Joe, is dan ook voor een  termijn van 1 jaar na bevestiging van het winnen van een prijs uitgesloten van deelname aan  een andere wedstrijd (mede) georganiseerd door Joe. Indien ondanks het verbod toch  wordt deelgenomen tijdens deze periode, zal deze deelname als ongeldig beschouwd worden  en zal een eventueel gewonnen prijs niet toegekend worden. 

3.12. Joe kan te allen tijde een persoon van deelname aan wedstrijden (mede-)georganiseerd door Joe voor een bepaalde periode uitsluiten in geval van een inbreuk op  één van de deelnemingsvoorwaarden of in geval van misbruik, misleiding of een deelname te  kwader trouw aan een wedstrijd.  

3.13. Joe is te allen tijde gerechtigd deze voorwaarden te wijzigen zonder eerdere  aankondiging vooraf of nadere kennisgeving achteraf. Een herziene versie van de  voorwaarden zal zo snel mogelijk op de website en in de Joe-App worden geplaatst onder  vermelding van de datum van wijziging dan wel anderszins worden gecommuniceerd. 

4. Verloop van de wedstrijd 

4.1. Van maandag 16 mei 2022 tot en met vrijdag 20 mei 2022, telkens tussen 17u00 en 18u00 zal Sven De Ridder (dé grote Top Gun fan) een vraag stellen gelinkt aan Top Gun en het thema luchtvaart. Luisteraars kunnen deelnemen door het correcte antwoord door te sturen via de Joe-app. De computer kiest een finalist. Raf en Ann delen die week van maandag tem donderdag een finaleplaats uit. Deze vier finalisten zullen op vrijdag 20 mei tussen 18u en 19u bij Jan en Heidi de grote finale spelen in de Joe studio, in Vilvoorde. 

Door deel te nemen aan de wedstrijd, aanvaardt elke deelnemer het volledige reglement.  

5. Prijs 

5.1. Tijdens de 80's top 1000 maak je kans op een super exclusieve prijs: op onze nationale feestdag (21 juli 2022) maak je een vlucht in een Marchetti dat vergezeld zal worden door F-16s. Elke finalist wint evenwel een duoticket voor de avant première op 24 mei.

5.2. Aan de uitslag kunnen geen rechten worden ontleend en deze is onder voorbehoud  van definitieve goedkeuring van de Jury. De door de Jury gecontroleerde uitslag van de wedstrijd is bindend en niet voor beroep vatbaar. Over de uitslag van de wedstrijd wordt niet  gecorrespondeerd. 

5.3. De prijs kan uitsluitend worden toegekend aan de winnaar en is dus niet  overdraagbaar.  

5.4. De prijs is ondeelbaar en moet aanvaard worden zoals deze wordt toegekend. De prijs  kan niet afgestaan of geruild worden. 

5.5. Joe kan niet aansprakelijk worden gehouden voor gebeurlijke ongevallen of  schade die (on)rechtstreeks met de prijs verband houdt. 

Overige bepalingen 

  1. Door deel te nemen aan de wedstrijd, aanvaarden de kandidaten het volledige wedstrijdreglement. 
  2. Prijswinnaars dienen desgevraagd, mits hun toestemming, kosteloos mee te werken aan interviews,  foto- en videosessies voor publicatie of commerciële doeleinden. 
  3. De deelname aan de wedstrijd impliceert de verwerking van de persoonsgegevens van de  deelnemer, zodat Joe de deelnemer bijvoorbeeld kan informeren omtrent het verloop van de  wedstrijd. Deze verwerkingen gebeuren overeenkomstig de Privacy -en cookieverklaring van Joe.  Voor meer details, lees onze volledige privacyverklaring op www.dpgmedia.be/nl/privacy 
  4. Over het wedstrijdreglement, de organisatie en/of de bindende en onherroepelijke uitslag van de  wedstrijd wordt geen correspondentie gevoerd (briefwisseling, e-mails en/of telefoongesprekken). Alle  bijkomende mededelingen in verband met de wedstrijd gelden als punt van reglement. Alle  beslissingen vanwege de organisatie zijn zonder verhaal.  
  5. De deelnemers aan de wedstrijd zullen zich onthouden van negatieve publieke communicatie mbt. wedstrijd en organisatoren. 
  6. Joe kan niet aansprakelijk geacht worden indien, ten gevolge van overmacht of iedere andere  reden die buiten de wil van Joe ligt, de duur van de wedstrijd wordt veranderd of indien de  wedstrijd wordt aangepast of geannuleerd.
  7. Joe kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor een probleem bij de communicatiediensten  (overbelasting op een GSM-netwerk, uitvallen van een deel van het netwerk, …) waardoor niet kan  worden deelgenomen.  
  8. In geval van misbruiken, misleiding of bedrog behoudt Joe zich uitdrukkelijk het recht voor de  betrokken deelnemer(s) zonder meer uit te sluiten van deze wedstrijd en/of andere wedstrijden  georganiseerd door Joe.