Wedstrijdreglement ‘Win een verblijf in Center Parcs’

Centerparcs home

1. Organisatie

De wedstrijd ‘Win een verblijf in Center Parcs’ is een organisatie van JOEfm nv, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is op het adres Medialaan 1, 1800 Vilvoorde, samen met Center Parcs, waarvan de hoofdzetel gevestigd is in de Lambroekstraat 5A, 1831 Diegem.

Dit reglement legt de deelnemingsvoorwaarden vast die van toepassing zijn op deze wedstrijd. Indien één of meer specifieke deelnemingsvoorwaarden afwijken van de algemene deelnemingsvoorwaarden, hebben die specifieke deelnemingsvoorwaarden voorrang op de algemene (http://joe.be/wedstrijdreglement).

2. Periode

De deelnemers kunnen meespelen van maandag 2 april 2018 t.e.m. zondag 8 april 2018, tussen 16u en 19u. Er wordt elke dag een verblijf weggegeven, dus 7 verblijven in totaal (meer details m.b.t. verloop cf. punt 5).

3. Wie kan deelnemen?

De wedstrijd staat open voor alle personen vanaf 18 jaar die op het Belgische grondgebied wonen, met uitzondering van: - personeelsleden en medewerkers van JOEfm nv en met haar gelieerde vennootschappen - hun gezinsleden en hun familieleden tot de derde graad - elke persoon die rechtstreeks of onrechtstreeks aan de organisatie van de desbetreffende wedstrijd deelneemt.

Iedere persoon kan meer dan één keer aan de wedstrijd deelnemen, maar kan slechts één keer het verblijf in Center Parcs winnen.

Per deelnemer kan maximum één prijs per maand bij JOEfm gewonnen worden. Een winnaar van een prijs van een wedstrijd die (mede) georganiseerd wordt door JOEfm, is dan ook voor een termijn van één maand na bevestiging van het winnen van een prijs uitgesloten van deelname aan een andere wedstrijd (mede) georganiseerd door JOEfm. Indien ondanks het verbod toch wordt deelgenomen tijdens deze periode, zal deze deelname als ongeldig beschouwd worden en zal een eventueel gewonnen prijs niet toegekend worden. JOEfm kan te allen tijde een persoon van deelname aan wedstrijden (mede) georganiseerd door JOEfm voor een bepaalde periode uitsluiten in geval van een inbreuk op één van de deelnemingsvoorwaarden of in geval van misbruik, misleiding of een deelname te kwader trouw aan een wedstrijd.

4. De prijs

De prijs bestaat uit een weekend of midweekverblijf in Center Parcs ‘Park Villages Nature’, luxeniveau ‘Comfort’, voor maximum 4 personen. Het verblijf kan tot één jaar na uitgifte opgenomen worden, maar niet tijdens schoolvakanties en verlengde weekends. De reservatie gebeurt op basis van beschikbaarheid. De voorwaarden die gelden zijn deze van Center Parcs.

Deze prijs kan niet ingeruild, overgedragen of te koop aangeboden worden. JOEfm maakt of verleent geen enkele garantie met betrekking tot een prijs. JOEfm kan niet aansprakelijk gehouden worden voor gebeurlijke ongevallen of schade die (on)rechtstreeks verband houdt met een gewonnen prijs. Een prijs is ondeelbaar en moet aanvaard worden zoals deze wordt toegekend. In geval de prijs een geldigheidsdatum vermeldt, dient de winnaar het verblijf binnen deze termijn op te nemen. JOEfm kan niet aangesproken worden voor een verlenging of vervanging van de prijs.

5. Verloop van de wedstrijd

Elke dag, van maandag 2 april 2018 t.e.m. zondag 8 april tussen 16u en 19u, kunnen kandidaten een vooraf vastgelegd woord sturen naar 6622 (€ 0.50 per bericht) of via de Joe-app (gratis). Het specifieke woord wordt net vòòr het spelmoment bekend gemaakt door de presentator. Per spelmoment worden telkens 2 kandidaten geselecteerd. Op maandag 2 april zijn dat de 2de en 22ste sms’er, op dinsdag 3 april zijn dat de 3de en 33ste sms’er, op woensdag 4 april zijn dat de 4de en 44ste sms’er, enz. Zij spelen daarna een quiz tegen elkaar met per kandidaat 5 meerkeuzevragen. De kandidaat die de meeste juiste antwoorden geeft, wint het verblijf. Er is elke dag een winnaar.

Door deel te nemen aan de wedstrijd, aanvaardt elke deelnemer het volledige reglement.

6. Algemeen (cf. algemeen wedstrijdreglement)