Wedstrijdreglement ‘Win een terras’

Ann born terra

1. Organisatie

De wedstrijd ‘Win een terras’ is een organisatie van JOEfm nv, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is op het adres Medialaan 1, 1800 Vilvoorde, samen met Marlux nv, waarvan de hoofdzetel gevestigd is op de Albertkade 3, 3980 Tessenderlo.

Dit reglement legt de deelnemingsvoorwaarden vast die van toepassing zijn op deze wedstrijd. Indien één of meer specifieke deelnemingsvoorwaarden afwijken van de algemene deelnemingsvoorwaarden, hebben die specifieke deelnemingsvoorwaarden voorrang op de algemene (http://joe.be/wedstrijdreglement).

2. Periode

De deelnemers kunnen zich kandidaat stellen vanaf dinsdag 27 maart 2018, 9u, tot donderdag 5 april 2018, 19u.  De eigenlijke wedstrijd op de radio loopt van maandag 2 april 2018 t.e.m. vrijdag 6 april 2018, in de ochtendshow tussen 6u en 9u bij Ann Van Elsen & Born Meirlaen (meer info cf. punt 5).

3. Wie kan deelnemen?

De wedstrijd staat open voor alle personen vanaf 18 jaar die op het Belgische grondgebied wonen, met uitzondering van:

Je kan enkel geselecteerd worden voor de wedstrijd als je een leuke foto instuurt van jezelf of je gezinsleden op je huidige terras of op de plaats waar je terras moet komen, via de website (www.joe.be).

Per deelnemer kan maximum één prijs per maand bij JOEfm gewonnen worden. Een winnaar van een prijs van een wedstrijd die (mede) georganiseerd wordt door JOEfm, is dan ook voor een termijn van één maand na bevestiging van het winnen van een prijs uitgesloten van deelname aan een andere wedstrijd (mede) georganiseerd door JOEfm. Indien ondanks het verbod toch wordt deelgenomen tijdens deze periode, zal deze deelname als ongeldig beschouwd worden en zal een eventueel gewonnen prijs niet toegekend worden.

JOEfm kan te allen tijde een persoon van deelname aan wedstrijden (mede) georganiseerd door JOEfm voor een bepaalde periode uitsluiten in geval van een inbreuk op één van de deelnemingsvoorwaarden of in geval van misbruik, misleiding of een deelname te kwader trouw aan een wedstrijd.  

4. De prijs                                                                                                                                                                        

De prijs bestaat uit een waardebon van €5000 voor een terras bij Marlux.

Winnaars overleggen met Marlux wanneer de prijs kan opgenomen worden met dien verstande dat het terras ten laatste op 30/4/2019 dient geplaatst te worden. 

De voorwaarden die gelden, zijn die van Marlux:

De algemene verkoopvoorwaarden van Marlux zijn van toepassing.

JOEfm maakt of verleent geen enkele garantie met betrekking tot een prijs. JOEfm kan niet aansprakelijk gehouden worden voor gebeurlijke ongevallen of schade die (on)rechtstreeks verband houdt met een gewonnen prijs.

Een prijs is ondeelbaar en moet aanvaard worden zoals deze wordt toegekend.

De winnaar krijgt de prijs in de vorm van een waardebon.  In geval de waardebon een geldigheidsdatum vermeldt, dient de winnaar de prijs binnen die termijn op te nemen.  JOEfm kan niet aangesproken worden voor een verlenging of vervanging van de waardebon. 

5. Verloop van de wedstrijd

De wedstrijd heet op de radio ‘Turn the Tile’.  Vanaf het moment dat de wedstrijd wordt aangekondigd op dinsdagochtend 27 maart 2018 om 9u tot donderdagavond 5 april 2018 19u, kan iedereen een foto doorsturen van zichzelf of gezinsleden in een leuke sfeer op z’n huidige terras of op de plek waar z’n terras moet komen. Deze foto kan doorgestuurd worden via de website (www.joe.be).  Ingeval op de foto ook andere personen zichtbaar zijn, dienen deze voorafgaand hun toestemming gegeven te hebben. Uit die inzendingen kiest de redactie van Joe vooraf 5 kandidaten die mogen meespelen.  De kandidaten worden telefonisch verwittigd. 

Elke dag is er 1 spelmoment in de ochtendshow tussen 6u en 9u waarbij de kandidaat van die dag de uitvoerder van zoveel mogelijk songs moet benoemen binnen de 45 seconden.  De kandidaat die op het einde van de week het meeste aantal uitvoerders heeft herkend, wint.

De eerste speeldag is op maandag 2 april 2018, de laatste op vrijdag 6 april 2018.

Bij ex aequo beslist de schiftingsvraag.

Door deel te nemen aan de wedstrijd, aanvaardt elke deelnemer het volledige reglement.

6. Algemeen (cf. algemeen wedstrijdreglement)