Wedstrijdreglement: Win een prachtige beleefreis voor 2 door Spanje

Joe caracte re 2022

1. Organisatie

De wedstrijd Caractère wordt georganiseerd door DPG Media nv – Joe NV met maatschappelijke zetel te Mediaplein 1, 2018 Antwerpen, hierna genoemd Joe. In samenwerking met Reisorganisator Caractère, waarvan de maatschappelijke zetel ligt in de Korte Keppestraat 19 9320 Aalst. De voorwaarden hebben betrekking op bovenstaande wedstrijd en zijn gedurende de wedstrijd te vinden op de website van Joe.

Apple of Google zijn op geen enkele manier betrokken of verantwoordelijk, noch sponsoren zij deze wedstrijd.

2. Periode

De wedstrijd start op 14/02/2022 tot en met 18/02/2022, 10u

3. Deelname

De wedstrijd staat open voor iedereen:

Uitgesloten van deelname zijn:

Deelname is mogelijk voor gebruikers van een mobiele telefoon (of een tablet) met een iOS of Android besturingssysteem die de Joe-app hebben gedownload en zich gratis hebben geregistreerd als Joe-App-gebruiker

Door deel te nemen aan deze wedstrijd verklaart de deelnemer akkoord te gaan met deze wedstrijdvoorwaarden.

De deelnemer gaat ermee akkoord dat haar/zijn voornaam, achternaam en woonplaats vermeld worden op Joe (ON AIR), de website van Joe en in de Joe-app na deelname op de radio.

Elke deelnemer staat er voor in dat de verstrekte (persoons-)gegevens juist en volledig zijn. Indien een deelnemer onvolledige en/of onjuiste (persoons-)gegevens heeft opgegeven of niet voldoet aan de wedstrijdvoorwaarden, heeft Joe het recht de deelnemer van verdere mededinging uit te sluiten en kan worden besloten het recht op de te winnen prijs te laten vervallen.

In geval van fraude, misleiding of onrechtmatige beïnvloeding van de wedstrijd heeft Joe het recht om deelnemers uit te sluiten, prijzen niet uit te keren of het recht op de prijs (achteraf) te laten vervallen.

Deelname aan de wedstrijd is gratis.

Joe is te allen tijde gerechtigd deelnemers op redelijke gronden uit te sluiten van deelname.

Per deelnemer kan maximum één prijs per 1 jaar gewonnen worden. Een winnaar van een prijs van een wedstrijd die (mede) georganiseerd wordt door Joe, is dan ook voor een termijn van 1 jaar na bevestiging van het winnen van een prijs uitgesloten van deelname aan een andere wedstrijd (mede) georganiseerd door Joe. Indien ondanks het verbod toch wordt deelgenomen tijdens deze periode, zal deze deelname als ongeldig beschouwd worden en zal een eventueel gewonnen prijs niet toegekend worden.

Joe kan te allen tijde een persoon van deelname aan wedstrijden (mede-)georganiseerd door Joe voor een bepaalde periode uitsluiten in geval van een inbreuk op één van de deelnemingsvoorwaarden of in geval van misbruik, misleiding of een deelname te kwader trouw aan een wedstrijd.

Joe is te allen tijde gerechtigd deze voorwaarden te wijzigen zonder eerdere aankondiging vooraf of nadere kennisgeving achteraf. Een herziene versie van de voorwaarden zal zo snel mogelijk op de website en in de Joe-App worden geplaatst onder vermelding van de datum van wijziging dan wel anderszins worden gecommuniceerd.

4. Verloop van de wedstrijd

AANMELDEN

Meedoen met de wedstrijd kan uitsluitend via de Joe-App (beschikbaar voor iOS en Android) bij de start van de wedstrijd (14/02/2022 vanaf 08u45, na de laatste reportage).

Meedoen is gratis.

DE WEDSTRIJD (HET SPEL)

De wedstrijd wordt van maandag (14/02/2022) t/m vrijdag (18/02/2022, 09u30) gespeeld.

Elke dag is ca. 08u45 een reportage te horen die een deel van de reis beschrijft. Deelnemers moeten aandachtig luisteren. Op vrijdag 18/02/2022, na de laatste repo en vóór 09u30, wordt één vraag gesteld. Bij de vraag worden 3 mogelijke antwoorden gegeven. Deelnemers mogen, binnen opgegeven tijd die op de radio gezegd wordt door de DJ's, het antwoord doorsturen waarvan zij denken dat het correct is.

De winnaar (één van de deelnemers die het correcte antwoord heeft doorgestuurd naar de Joe-app ) wordt via een computergestuurd systeem geselecteerd.

5. Prijs

Met de wedstrijd kan men een bon t.w.v. €10.000 winnen voor de reis die door Caractère werd voorgesteld op de radio: een autovakantie, rondreis voor 2 personen: grenzeloos genieten in het prachtige Spanje.

Aan de uitslag kunnen geen rechten worden ontleend en deze is onder voorbehoud van definitieve goedkeuring van de jury. De door de jury gecontroleerde uitslag van de wedstrijd is bindend en niet voor beroep vatbaar. Over de uitslag van de wedstrijd wordt niet gecorrespondeerd.

De prijs kan uitsluitend worden toegekend aan de winnaar en is dus niet overdraagbaar.

De prijs is ondeelbaar en moet aanvaard worden zoals deze wordt toegekend. De prijs kan niet afgestaan of geruild worden.

Joe kan niet aansprakelijk worden gehouden voor gebeurlijke ongevallen of schade die (on)rechtstreeks met de prijs verband houdt.

Overige bepalingen