Wedstrijdreglement ‘Win een keuken’

70s top700 keuken sitevisual

1. Organisatie

De wedstrijd ‘Win een keuken’ is een organisatie van JOE fm nv waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is op het adres Mediaplein 1, 2018 Antwerpen (hierna JOE genaamd) i.s.m. Eggo -MENATAM nv. 6-8 Rue Léon François, 5170 Bois-de-Villers.

Dit reglement legt de deelnemingsvoorwaarden vast die van toepassing zijn op deze wedstrijd. Indien één of meer specifieke deelnemingsvoorwaarden afwijken van de algemene deelnemingsvoorwaarden, hebben die specifieke deelnemingsvoorwaarden voorrang op de algemene (http://joe.be/wedstrijdreglement).

2. Periode

De wedstrijd loopt van maandag 8 februari 2021, 06.00u, tot en met vrijdag 12 februari 2021, 09.59u. De winnaar zal bekend zijn op vrijdag 12 februari 2021, vòòr 09.59u.

3. Wie kan deelnemen

Een wedstrijd is toegankelijk voor iedere natuurlijke persoon woonachtig in België, met uitzondering van:

Deelnemers moeten minstens 18 jaar oud zijn.

4. Verloop van de wedstrijd

Van maandag 8 februari 2021 tot en met donderdag 11 februari 2021, tussen 06.00u en 18u59 worden er in elk 70’s-programmablok 2 hits uit de jaren ‘70 in de spreekwoordelijke blender gestoken. Flarden van de nummers worden door elkaar gemixt, samen met het geluid van een blender. Wie wil deelnemen aan de wedstrijd, moet vooraf de Joe-app installeren, want luisteraars kunnen alleen via de Joe-app aanduiden om welke 2 artiesten het gaat. Ze krijgen 2 antwoordmogelijkheden: A of B. Zodra het startsein gegeven wordt, krijgen ze de door de dj aangekondigde tijd om het antwoord van hun keuze aan te duiden in de Joe-app. Hebben ze het juiste antwoord gegeven, dan plaatsen ze zich voor de finale op vrijdag 12 februari 2021 bij Sven & Anke, tussen 06.00u en 09.59u. Enkel luisteraars die een correct antwoord hebben gegeven, krijgen via de Joe-app een bevestiging dat ze zich geplaatst hebben voor die finale. In totaal zijn er 16 spelmomenten, verspreid over de periode zoals vermeld bij artikel 2. Iedereen kan zich bij elk spelmoment plaatsen voor de finale, ook al gaf hij/zij bij een eerder spelmoment een verkeerd antwoord. Eén correct antwoord volstaat om deel te nemen aan de finale.

Voor de finale wordt hetzelfde ‘blenderconcept’ gehanteerd. We laten verspreid over het ochtendblok, tussen 06.00u en 09.59u, 10 opgaves horen met flarden van nummers van telkens 2 verschillende artiesten, die door elkaar gemixt worden, samen met blendergeluiden. Opnieuw duiden luisteraars gedurende de vastgelegde tijdspanne per opgave in de Joe-app aan wat het antwoord van hun keuze is, A of B. Alleen wie alle 10 opgaves juist kon inschatten, komt in aanmerking als winnaar. Mocht niemand de 10 opgaves juist inschatten, dan komen de deelnemers met de meeste juiste antwoorden in aanmerking. De schiftingsvraag zal uiteindelijk beslissen wie van hen de definitieve winnaar wordt. Biedt de schiftingsvraag geen uitsluitsel, dan wint de persoon die het antwoord op de schiftingsvraag correct of het dichtst benaderde en het snelst heeft doorgestuurd.

Door deel te nemen aan de wedstrijd, aanvaardt elke deelnemer het volledige reglement.

5. De prijs

De winnaar krijgt een waardebon voor een Eggo-keuken ter waarde van € 15.000 inclusief BTW. De gewonnen keuken is inclusief toestellen, levering en montage. De waardebon dient opgenomen te worden voor 31 december 2021. Een medewerker van Eggo zal de winnaar persoonlijk contacteren om concreet verder af te spreken.

Meer informatie over mogelijke keukens is terug te vinden op de site van Eggo: www.eggo.be.

De algemene verkoopsvoorwaarden van Eggo zijn van toepassing (https://www.eggo.be/nl/algemene-verkoopsvoorwaarden)

JOE maakt of verleent geen enkele garantie met betrekking tot een prijs. JOE kan niet aansprakelijk gehouden worden voor gebeurlijke ongevallen of schade die (on)rechtstreeks verband houdt met een gewonnen prijs.

Een prijs is ondeelbaar en moet aanvaard worden zoals deze wordt toegekend. Deze prijs kan in geen geval ingeruild, overgedragen of te koop aangeboden worden. De gewonnen keuken is dus voor eigen gebruik.

6. Algemeen

(cf. algemeen wedstrijdreglement – http://joe.be/wedstrijdreglement)