Wedstrijdreglement: ‘Win een elektrische fiets’

Joe velo website

1. Organisatie

De wedstrijd ‘Win een elektrische fiets’  is een organisatie van JOE fm nv waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is op het adres Medialaan 1, 1800 Vilvoorde (hierna JOE genaamd).

Dit reglement legt de deelnemingsvoorwaarden vast die van toepassing zijn op deze wedstrijd. Indien één of meer specifieke deelnemingsvoorwaarden afwijken van de algemene deelnemingsvoorwaarden, hebben die specifieke deelnemingsvoorwaarden voorrang op de algemene (http://joe.be/wedstrijdregleme... ).

2. Periode

De wedstrijd loopt tijdens ‘Joe Vélo’ op zondag 5 mei 2019, een recreatieve fietstocht die JOE organiseert door de geboortestreek van zanger Bart Peeters.  Die fietstocht vindt plaats tussen 8u en 17u.

3. Wie kan deelnemen

Alleen wie een geldig ticket heeft dat toegang geeft tot deelname  aan de fietstocht van Joe Vélo, mag aan de wedstrijd deelnemen.

Verder is de wedstrijd toegankelijk voor iedere natuurlijke persoon woonachtig in België en minimum 18 jaar oud, met uitzondering van:

Indien een deelnemingsformulier dient ingevuld te worden, worden alleen volledig ingevulde deelnemingsformulieren die voor het einde van de wedstrijd ontvangen worden in aanmerking genomen.

4. Verloop van de wedstrijd

Iedereen die meefietst met Joe Vélo op zondag 5 mei 2019 én z’n voucher afgeeft op de startplaats, krijgt een formulier om deel te nemen aan een fotowedstrijd.  De deelnemer dient hier zijn/haar gegevens op in te vullen en de vragen en schiftingsvraag te beantwoorden. Op het formulier staan vier foto’s. Het is de bedoeling om tijdens de fietstocht de plaatsen op de foto’s te herkennen en de correcte straatnamen van die plaatsen te noteren op het formulier.  Het ingevulde formulier moet dezelfde dag ten laatste om 17u gedeponeerd worden in de daarvoor voorziene brievenbus die aan de aankomstplaats zal staan.

Wie alle straatnamen correct heeft ingevuld én het juiste antwoord geeft op de schiftingsvraag, of het antwoord op de schiftingsvraag het dichtst benadert, wint een elektrische fiets.  De winnaar wordt telefonisch verwittigd op donderdag 9 mei 2019 tussen 10u en 17u. Indien hij/zij niet opneemt en binnen de 2 dagen niet reageert op de ingesproken boodschap vervalt het recht op de prijs en heeft hij/zij geen recht op enige compensatie. De prijs wordt dan toegekend aan de volgende in de rangschikking.

5. De prijs

De prijs is een elektrische fiets van Belgocycle type Urban.    

De algemene (verkoops)voorwaarden van Belgocycle zijn van toepassing (https://www.belgocycle.be/nl/algemene-voorwaarden.aspx).

JOE maakt of verleent geen enkele garantie met betrekking tot een prijs. JOE kan niet aansprakelijk gehouden worden voor gebeurlijke ongevallen of schade die (on)rechtstreeks verband houdt met een gewonnen prijs.

Een prijs is ondeelbaar en moet aanvaard worden zoals deze wordt toegekend. Deze prijs kan in geen geval ingeruild, overgedragen of te koop aangeboden worden.

6. Algemeen 

(cf. algemeen wedstrijdreglement – http://joe.be/wedstrijdregleme... )