Wedstrijdreglement 'Krijg een lunchroom make-over cadeau'

Img 0236

1. Organisatie 

De wedstrijd ‘Win een make-over van je lunchroom’ is een organisatie van JOEfm nv waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is op het adres Mediaplein 1, 2018 Antwerpen.

Dit reglement legt de deelnemingsvoorwaarden vast die van toepassing zijn op deze wedstrijd. Indien één of meer specifieke deelnemingsvoorwaarden afwijken van de algemene deelnemingsvoorwaarden, hebben die specifieke deelnemingsvoorwaarden voorrang op de algemene (https://joe.be/wedstrijdreglement).

2. Periode

Inschrijven voor de wedstrijd kan van vrijdag 11 oktober 2019 om 12 uur tot zondag 20 oktober 2019 om 23u59. De wedstrijd zelf wordt gespeeld in het programma ‘Tess Lunch’ op Joe van maandag 21 oktober 2019 tot en met vrijdag 25 oktober 2019, telkens tussen 12 en 13 uur. 

3. Wie kan deelnemen?

De wedstrijd is toegankelijk voor iedere natuurlijke persoon woonachtig in België, met uitzondering van de personeelsleden en de bestuurders van JOEfm nv en haar gelieerde vennootschappen, elke persoon die aan de organisatie van de desbetreffende wedstrijd deelneemt, de gezinsleden en de familieleden tot in de derde graad van voormelde uitgesloten natuurlijke personen. Om aan de wedstrijd te kunnen deelnemen, moeten kandidaten minstens 18 jaar zijn én werkzaam zijn in een bedrijf. Kandidaten spelen namelijk voor een make-over van de lunchruimte van het bedrijf waarin ze werkzaam zijn. Zij dienen dan ook voorafgaand het akkoord te hebben van de leidinggevende van het bedrijf.

4. Verloop van de wedstrijd

De wedstrijd bestaat uit een inschrijvingsperiode, vier afzonderlijke spelmomenten en een finale-moment.

Inschrijvingsperiode

De inschrijvingsperiode loopt van vrijdag 11 oktober 2019 om 12 uur tot zondag 20 oktober 2019 om 23u59. Gedurende deze periode kunnen kandidaten zich inschrijven via de website joe.be. Daar uploaden ze een foto van hun huidige lunchruimte en antwoorden ze op de vraag waarom hun lunchruimte een make-over verdient. Op basis daarvan maakt een jury een ranking op van lunchruimtes die volgens haar het meest een make-over verdienen. De kandidaten gaan ermee akkoord om telefonisch gecontacteerd te worden door Joe.

Spelmomenten

Na de inschrijvingsperiode volgen er vier spelmomenten: op maandag 21 oktober 2019, dinsdag 22 oktober 2019, woensdag 23 oktober 2019 en donderdag 24 oktober 2019. Tijdens elk spelmoment nemen twee kandidaten het tegen mekaar op. De kandidaten die mogen meespelen worden bepaald op basis van een ranking (zie ook vorige alinea).geselecteerd. Elk spelmoment bestaat uit het herkennen van liedjes. De kandidaten krijgen een mix van liedjes te horen en moeten nadien om beurt de titel of artiest van een liedje dat ze hoorden opsommen. De kandidaat die niet meer kan aanvullen, valt af. De overblijvende kandidaat plaatst zich voor het finale-moment op vrijdag 25 oktober 2019.

Finalemoment

Op vrijdag 25 oktober 2019 is er tussen 12 en 13 uur een finale-moment voor de vier kandidaten die zich tijdens de spelmomenten de dagen vóór de finale plaatsten. Deze vier kandidaten moeten een rebus oplossen. Zodra ze denken te weten welk woord we zoeken, moeten ze bellen naar de studio op een nummer dat hen op voorhand wordt doorgegeven. Elke kandidaat mag slechts één keer inbellen en een antwoord geven. De kandidaat die als eerste inbelt met het juiste antwoord wint. De wedstrijd wordt afgesloten om 13 uur. Indien niemand juist antwoordt, wordt er geen prijs uitgereikt en is er ook geen compensatie voorzien. Door deel te nemen aan de wedstrijd, aanvaardt elke deelnemer het volledige reglement.

5. De prijs

De winnaar wint een waardebon van Deusjevoo ter waarde van 10.000 euro voor de renovatie van de lunchruimte in het bedrijf waar hij of zij werkzaam is. Ingeval de gewenste renovatie deze waarde zou overstijgen valt het verschil ten laste van de winnaar of het winnende bedrijf. De winnaar dient de termijnen te respecteren die Deusjevoo oplegt. Zodra de termijnen verlopen zijn, heeft de winnaar geen recht op enige compensatie.

De algemene (verkoops)voorwaarden van Deusjevoo zijn van toepassing:  https://www.deusjevoo.be/algemene-voorwaarden

JOE maakt of verleent geen enkele garantie met betrekking tot een prijs. JOE kan niet aansprakelijk gehouden worden voor gebeurlijke ongevallen of schade die (on)rechtstreeks verband houdt met een gewonnen prijs.

De prijs is ondeelbaar en moet aanvaard worden zoals deze wordt toegekend. Deze prijs kan in geen geval ingeruild, overgedragen of te koop aangeboden worden. De winnaar gaat er mee akkoord om de bij inschrijving geüploade foto’s van de lunchruimte in zijn of haar bedrijf vrij te geven.

6. Algemeen

cf. algemeen wedstrijdreglement