Wedstrijdreglement ‘Joe Lage Landen Ster’

2400x1350 website

1. Organisatie

De wedstrijd ‘Joe Lage Landen Ster’  is een organisatie van JOE nv waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is op het adres Mediaplein 1, 2018 Antwerpen (hierna JOE genaamd). 

Dit reglement legt de deelnemingsvoorwaarden vast die van toepassing zijn op deze wedstrijd. Indien één of meer specifieke deelnemingsvoorwaarden afwijken van de algemene deelnemingsvoorwaarden, hebben die specifieke deelnemingsvoorwaarden voorrang op de algemene (http://joe.be/wedstrijdreglement).

2. Periode

De wedstrijd loopt van maandag 24 januari 2022, 8u00, tot en met vrijdag 24 maart 2022, 16u59. Hierbij maakt de deelnemer kans op een plek op het podium van de Nekka Nacht op 22 april 2022 in de Lotto Arena in Antwerpen. . Uitgebreid spelverloop en bijbehorende timings zijn te vinden onder punt 4.

3. Wie kan deelnemen

3.1 Een wedstrijd is toegankelijk voor iedere natuurlijke persoon woonachtig in België, met uitzondering van:

Deelnemers moeten minstens 18 jaar oud zijn. 

3.2 De wedstrijd staat open voor iedereen die in het Nederlands zingt. We zijn op zoek naar talent dat nog niet breed doorgebroken is. Als graadmeter gebruiken we het feit of de artiest in kwestie wordt gedraaid op Joe Lage Landen. Is dat niet het geval, kan hij / zij deelnemen. Wordt hij / zij wel gedraaid, dan kan hij niet deelnemen. Wie twijfelt of hij al op Joe Lage Landen gedraaid wordt, kan dit eenvoudig navragen door een mail te sturen naar info@joe.be.

4. Verloop van de wedstrijd

De wedstrijd ‘Joe Lage Landen Ster’ zal lopen van maandag 24 januari 2022, 17u00, tot en met vrijdag 25 maart 2022, 16u59 (zie punt 4.3 voor de verschillende stadia). Hierbij maakt de deelnemer kans op een plek op het podium van de Nekka Nacht op 22 april 2022 in de Lotto Arena in Antwerpen. Bij elke finalist wordt gecheckt of hij / zij beschikbaar is op deze datum. Indien de finalist zich niet kan vrijmaken op deze datum, vervalt zijn finaleplaats. Er wordt geenszins in enige compensatie voorzien. 

4.1 Kandidaten moeten deelnemen met een zelfgemaakt nummer. Artiesten die enkel covers brengen worden uitgesloten van deelname.

4.2 Kandidaten die de finaleronde bereiken engageren zich om begin maart 2022 (Krokusvakantie) naar onze studio in Vilvoorde te komen voor de opname van audio- en videomateriaal. Het vastleggen van het tijdstip tijdens deze periode gebeurt in overleg met de kandidaten maar indien dit toch niet lukt dan vervalt wel hun finaleplaats en wordt er geenszins in een compensatie voorzien.

4.3 Er worden geen vergoedingen betaald voor deelname aan de wedstrijd. Alles gebeurt onbezoldigd.

4.4 Timings (Kunnen onderhevig zijn aan mogelijke wijzigingen)

Maandag 24 januari 2022

17 uur: start inschrijvingsperiode

Kandidaten dienen zich aan te melden via Joe.be. Een link naar een demo (audio) is daarbij van absoluut belang, alsook een woordje uitleg over jou of je band en een leuke foto moeten worden toegevoegd.Als jouw inzending de preselectie haalt, kan er half februari voor jou of je band gestemd worden. Na de eerste stemronde, hebben we vijf finalisten. De vijf finalisten krijgen begin maart de kans om zich voor te stellen op Joe én op Joe Lage Landen. Daarna volgt een tweede stemronde. Zo komen we eind maart tot een winnaar: onze eerste 'Joe Lage Landen Ster'. Deze artiest, artieste of groep krijgt van ons een plekje op de Nekka Nacht en staat een kleine maand later dus op het podium van de Lotto Arena in Antwerpen.

Vrijdag 11 februari 2022

17 uur: afsluiten inschrijvingsperiode 

Eerste stemperiode

Luisteraars / surfers kunnen stemmen via Joe.be van maandag 14 februari 17 uur tot donderdag 24 februari 17 uur.

Maandag 14 februari 2022

17 uur: start eerste stemperiode

Onze jury kiest welke kandidaten mogen deelnemen. De lijst van deze kandidaten wordt bekendgemaakt op joe.be. Onze jury hoeft hier geen verantwoording voor af te leggen.

Donderdag 24 februari 2022

17 uur: afsluiten eerste stemperiode

Halve finale

We kiezen in totaal vijf finalisten. De vier kandidaten met de meeste stemmen gegeven door de luisteraars/surfers hebben recht op een finaleplaats. De vijfde finalist wordt gekozen door onze jury. Die hoeft daar geen verantwoording voor af te leggen.

Vrijdag 25 februari 2022

De finalisten worden bekendgemaakt bij Raf & Rani tussen 16u en 18u.

Maandag 7 maart 2022 tot en met vrijdag 11 maart 2022

Elke dag stellen we één finalist voor op bij Raf & Rani Joe tussen 16u en 18u en op de digitale zender Joe Lage Landen. De opnames vinden al plaats begin maart in onze studio in Vilvoorde.

Tweede stemperiode

Maandag 7 maart 2022

16u30: start tweede stemperiode

Zowel publiek als jury brengen hun stem uit. De stem van het publiek en van de jury weegt elk voor 50 procent door. In het geval van ex aequo heeft de jury een beslissende stem.

Donderdag 24 maart 2022

17 uur: afsluiten tweede stemperiode

Finale

Vrijdag 25 maart 2022

Tussen 16u en 17u: bekendmaking winnaar bij Raf & Rani op Joe.

Er wordt niet gecommuniceerd over het het aantal stemmen dat een kandidaat gekregen heeft.

Door deel te nemen aan de wedstrijd, aanvaardt elke deelnemer het volledige reglement.  

5. De prijs  

De winnaar krijgt deze zomer 2022 een plek op het podium van Tien Om Te Zien in Middelkerke. De winnaar mag daarmee ook aantreden in één van de afleveringen die te zien zullen zijn op VTM. De datum wordt asap meegedeeld aan de finalisten. Indien hij niet beschikbaar zou zijn die dag vervalt zijn recht op deze prijs en wordt er in geen compensatie voorzien. Indien dit event om welke reden dan ook niet doorgaat, vervalt de prijs. Er wordt in dat geval ook geen compensatie voorzien.

JOE maakt of verleent geen enkele garantie met betrekking tot een prijs. JOE kan niet aansprakelijk gehouden worden voor gebeurlijke ongevallen of schade die (on)rechtstreeks verband houdt met een gewonnen prijs.   

Een prijs is ondeelbaar en moet aanvaard worden zoals deze wordt toegekend. Deze prijs kan in geen geval ingeruild, overgedragen of te koop aangeboden worden. 

6. Privacy

JOE is de verwerkingsverantwoordelijke voor je persoonsgegevens in het kader van deze wedstrijd. We gebruiken je gegevens voor het organiseren van de wedstrijd (beheren van jouw deelname, selecteren van een winnaar, etc.) en voor analysedoeleinden (omdat we het belangrijk vinden bepaalde statistieken van de wedstrijd of actie bij te houden). Enkel wanneer je hiermee hebt toegestemd, gebruiken we jouw gegevens om je bepaalde communicatie (nieuwsbrieven en/of commerciële acties en promoties) toe te sturen. Deze toestemming kan je op elk moment intrekken. We delen je gegevens niet met derde partijen. We bewaren je gegevens tot max. 1 maand na afloop van de wedstrijd, en voor zover je hierboven toestemde met het gebruik voor andere doeleinden, niet langer dan nodig voor de verwerking van het doel waarvoor deze zijn verzameld. Voor verdere vragen of inlichtingen over de verwerking van je persoonsgegevens of om je recht op inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid uit te oefenen, kan je ons bereiken via privacy@dpgmedia.be of per post gericht aan DPG Media nv, Mediaplein 1, 2018 Antwerpen, België (ter attentie van de Data Protection Officer). Indien je dit wenst kan je een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.

7. Algemeen 

(cf. algemeen wedstrijdreglement – https://joe.be/wedstrijdreglement)