WEDSTRIJDREGLEMENT ‘De Heetste Kwis’

Joe sa drivein 2400x13502

1. Organisatie

De wedstrijd De Heetste Kwis  is een organisatie van JOEfm nv, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is op het adres Medialaan 1, 1800 Vilvoorde, samen Weber-Stephen Products Belgium waarvan de hoofdzetel gevestigd is

Blarenberglaan 6 B4
Industriezone Noord B6
2800 Mechelen

Dit reglement legt de deelnemingsvoorwaarden vast die van toepassing zijn op deze wedstrijd. Indien één of meer specifieke deelnemingsvoorwaarden afwijken van de algemene deelnemingsvoorwaarden, hebben die specifieke deelnemingsvoorwaarden voorrang op de algemene (http://joe.be/wedstrijdreglement).

2. Periode

De deelnemers kunnen zich kandidaat stellen voor de finale vanaf woensdag 18 april 2018, 6u, tot woensdag 18 april 2018 , 15u30, als daartoe opgeroepen wordt op antenne.

3. Wie kan deelnemen?

De wedstrijd staat open voor alle personen vanaf 18 jaar die op het Belgische grondgebied wonen, met uitzondering van:

- personeelsleden en medewerkers van JOEfm nv en met haar gelieerde vennootschappen

- hun gezinsleden en hun familieleden tot de derde graad

- elke persoon die rechtstreeks of onrechtstreeks aan de organisatie van de desbetreffende wedstrijd deelneemt. 

Je kan enkel geselecteerd worden voor de wedstrijd als er op antenne op woensdag 18 april 2018 (tussen 06u en 15u30) een vraag gesteld wordt waarbij het antwoord (A of B of C) gestuurd moet worden per sms (€0,50 ct per bericht) naar 6622 of gratis via een bericht via de Q-app.

Per deelnemer kan maximum één prijs per maand bij JOEfm gewonnen worden. Een winnaar van een prijs van een wedstrijd die (mede) georganiseerd wordt door JOEfm, is dan ook voor een termijn van één maand na bevestiging van het winnen van een prijs uitgesloten van deelname aan een andere wedstrijd (mede) georganiseerd door JOEfm. Indien ondanks het verbod toch wordt deelgenomen tijdens deze periode, zal deze deelname als ongeldig beschouwd worden en zal een eventueel gewonnen prijs niet toegekend worden.

JOEfm kan te allen tijde een persoon van deelname aan wedstrijden (mede) georganiseerd door JOEfm voor een bepaalde periode uitsluiten in geval van een inbreuk op één van de deelnemingsvoorwaarden of in geval van misbruik, misleiding of een deelname te kwader trouw aan een wedstrijd.  

4. De prijs                                                                                                                                                                        

De prijs bestaat uit een Weber BBQ GENESIS® II E-310 GBS GAS GRILL (twv € 999) en een  Grill Academy workshop (twv €199).

Weber-Stephen Products Belgium neemt contact op met de winnaar wat betreft de prijs.

JOEfm maakt of verleent geen enkele garantie met betrekking tot een prijs. JOEfm kan niet aansprakelijk gehouden worden voor gebeurlijke ongevallen of schade die (on)rechtstreeks verband houdt met een gewonnen prijs.

Een prijs is ondeelbaar en moet aanvaard worden zoals deze wordt toegekend.

5. Verloop van de wedstrijd

De wedstrijd heet op de radio ‘De Heetste Kwis’.  Elk uur (tussen 06u en 15u30) wordt  op de radio een vraag gesteld door Anke Buckinx  waarop het juiste antwoorde A, B of C is. Luisteraars krijgen een bepaalde tijd om hun antwoord door te sturen, die tijdspanne wordt op het moment zelf bekendgemaakt (4 minuten). Elke luisteraar die, binnen de vermelde tijd, het juiste antwoorde heeft doorgestuurd, krijgt een berichtje waarin staat dat ie geselecteerd is voor de finale. Enkel kandidaten die een bericht ontvangen hebben van Joe dat ze geselecteerd zijn door op één van de vragen die tussen 06u en 15u30 gesteld worden, kunnen deelnemen aan de finale. Vanaf 15u30 kan de schiftingsvraag (= de finale)  gesteld worden. Diegene die, opnieuw binnen de tijd die meegedeeld wordt, het juiste antwoord stuurt of het antwoord dat het juiste antwoord het dichtst benadert, wint. Bij gelijke antwoorden is diegene van wie het antwoord op de schiftingsvraag als eerst is binnengekomen, de winnaar.

Door deel te nemen aan de wedstrijd, aanvaardt elke deelnemer het volledige reglement.

6. Algemeen (cf. algemeen wedstrijdreglement – http://joe.be/wedstrijdreglement)