Specifiek wedstrijdreglement 'Win een sprookjesachtig verblijf voor jou en je gezin in de Efteling'

Joe winterefteling 1

1. Organisatie

De wedstrijd ‘Winter Efteling’  is een organisatie van JOEfm nv waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is op het adres Mediaplein 1, 2018 Antwerpen (hierna JOE genaamd). 

Dit reglement legt de deelnemingsvoorwaarden vast die van toepassing zijn op deze wedstrijd. Indien één of meer specifieke deelnemingsvoorwaarden afwijken van de algemene deelnemingsvoorwaarden, hebben die specifieke deelnemingsvoorwaarden voorrang op de algemene (https://joe.be/wedstrijdreglement).

2. Periode

De wedstrijd loopt van maandag 22 november 2021 tot en met vrijdag 26 november 2021, telkens tussen 06u00 en 18u00 met een spelmoment bij ‘Sven & Anke’, ‘Alexandra Werkt’, ‘Carl Werkt’ en ‘Raf & Rani’. De winnaars worden bekend gemaakt in de loop van het programma na het desbetreffende spelmoment.

3. Wie kan deelnemen

Een wedstrijd is toegankelijk voor iedere natuurlijke persoon woonachtig in België, met uitzondering van:

Deelnemers moeten minstens 18 jaar oud zijn. 

4. Verloop van de wedstrijd

Van maandag 22 november 2021 tot en met vrijdag 26 november 2021, telkens tussen 06u00 en 18u00 zijn er vier spelmomenten waarbij de luisteraar kans maakt op een verblijf voor het hele gezin ter waarde van +/- 1200 € (gemiddelde schatting, de waarde is afhankelijk van de boekingsperiode) (cf. punt 5).  

Om mee te spelen, dient de deelnemer de juiste titel van het originele sprookje, dat door de redactie voor de gelegenheid in een modern jasje werd gestoken, door te sturen (voor de correcte benaming van de sprookjes hanteren wij de namen die gebruikt worden door de Efteling in het sprookjesbos. Deze zijn terug te vinden op: https://www.efteling.com/nl/park/attracties/sprookjesbos/sprookjes). Het antwoord mag doorgestuurd worden via de Joe-app en naargelang de datum waarop de luisteraar deelneemt, wint de 22ste, 23ste, 24ste etc. luisteraar met het correcte antwoord de prijs.

Ook online, www.joe.be, is er een kans om eenzelfde verblijf in vakantiepark Efteling Bosrijk als dat van de on-air wedstrijd te winnen. Deelnemers vullen het formulier volledig in en geven de juiste naam van het gemoderniseerde sprookje op. De persoon die daarnaast ook nog zo correct mogelijk antwoordt op de schiftingsvraag wint de prijs.  

Door deel te nemen aan de wedstrijd, aanvaardt elke deelnemer het volledige reglement.  

5. De prijs  

De 21 winnaars winnen een verblijf in een ‘zespersoons Boshuys’ in het vakantiepark Efteling Bosrijk voor het hele gezin (enkel familieleden wonende op zelfde adres). De prijs omvat een verblijf van vier dagen, drie nachten (voor een verblijf door de week) of een verblijf van drie dagen, twee nachten (tijdens een midweek of weekend) met onbeperkte toegang tot het park tijdens de dagen van het verblijf (ter waarde van +/- 1200 €, gemiddelde schatting, de waarde is afhankelijk van de boekingsperiode). De winnaar dient het verblijf zelf te boeken binnen de twee weken na afloop van de actie (voor 10/12/2021) en het verblijf dient plaats te vinden binnen het jaar na de actie (voor 26/11/2022), en dit op basis van beschikbaarheid.

Meer informatie over het verblijf is terug te vinden op de site van Efteling: https://www.efteling.com/nl 

Op het verblijf gelden de algemene verkoopsvoorwaarden van Efteling (cf.hoger vermelde site).

JOE maakt of verleent geen enkele garantie met betrekking tot een prijs. JOE kan niet aansprakelijk gehouden worden voor gebeurlijke ongevallen of schade die (on)rechtstreeks verband houdt met een gewonnen prijs.   

Een prijs is ondeelbaar en moet aanvaard worden zoals deze wordt toegekend. Deze prijs kan in geen geval ingeruild, overgedragen of te koop aangeboden worden. Er is geen compensatie mogelijk indien de winnaar om gelijk welke reden toch niet naar Efteling kan gaan.   

6. Privacy

JOE is de verwerkingsverantwoordelijke voor je persoonsgegevens in het kader van deze wedstrijd. We gebruiken je gegevens voor het organiseren van de wedstrijd (beheren van jouw deelname, selecteren van een winnaar, etc.) en voor analysedoeleinden (omdat we het belangrijk vinden bepaalde statistieken van de wedstrijd of actie bij te houden). Enkel wanneer je hiermee hebt toegestemd, gebruiken we jouw gegevens om je bepaalde communicatie (nieuwsbrieven en/of commerciële acties en promoties) toe te sturen. Deze toestemming kan je op elk moment intrekken. We delen je gegevens niet met derde partijen. We bewaren je gegevens tot max. 1 maand na afloop van de wedstrijd, en voor zover je hierboven toestemde met het gebruik voor andere doeleinden, niet langer dan nodig voor de verwerking van het doel waarvoor deze zijn verzameld. Voor verdere vragen of inlichtingen over de verwerking van je persoonsgegevens of om je recht op inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid uit te oefenen, kan je ons bereiken via privacy@dpgmedia.be of per post gericht aan DPG Media nv, Mediaplein 1, 2018 Antwerpen, België (ter attentie van de Data Protection Officer). Indien je dit wenst kan je een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.

7. Algemeen (cf. algemeen wedstrijdreglement – https://joe.be/wedstrijdreglement)