Specifiek wedstrijdreglement 'Quanta Costa'

Joe geld

1. Organisatie

De wedstrijd ‘Quanta Costa’ is een organisatie van JOE fm nv waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is op het adres Medialaan 1, 1800 Vilvoorde (hierna JOE genaamd).

Dit reglement legt de deelnemingsvoorwaarden vast die van toepassing zijn op deze wedstrijd. Indien één of meer specifieke deelnemingsvoorwaarden afwijken van de algemene deelnemingsvoorwaarden, hebben die specifieke deelnemingsvoorwaarden voorrang op de algemene (http://joe.be/wedstrijdregleme... ).

2. Periode

De wedstrijd loopt op weekdagen van maandag 1 juli 2019 tot en met vrijdag 9 augustus 2019, telkens tussen 6u en 8.59u. Er is elke dag één winnaar. 

3. Wie kan deelnemen 

Een wedstrijd is toegankelijk voor iedere natuurlijke persoon woonachtig in België, met uitzondering van: de personeelsleden en de bestuurders van JOEfm en haar gelieerde vennootschappen, elke persoon die aan de organisatie van de desbetreffende wedstrijd deelneemt, de gezinsleden en de familieleden tot in de derde graad van voormelde uitgesloten natuurlijke personen. Minderjarigen mogen aan een wedstrijd deelnemen op voorwaarde dat zij de voorafgaande toestemming van hun ouders (of van de persoon die het ouderlijk gezag uitoefent) daarvoor gekregen hebben. Indien een minderjarige deelneemt, betekent dit dat hij/zij dergelijke toestemming verkregen heeft. JOE houdt zich het recht voor om op elk moment de geschreven bevestiging van de verkregen toestemming te vragen en om dit op andere manieren na te trekken evenals om elke minderjarige van de wedstrijd uit te sluiten die niet onmiddellijk of binnen een door JOE opgelegde redelijke termijn dergelijke bevestiging kan overmaken. 

4. Verloop van de wedstrijd

Van maandag 1 juli 2019 tot en met vrijdag 9 augustus 2019 selecteren Born Meirlaen en Ann Van Elsen elke weekdag 2 kandidaten in hun ochtendprogramma op Joe tussen 6u en 8.59u. Zodra het sein gegeven wordt, moeten luisteraars ‘quanta costa’ sms’en naar 6622 (€ 0,50 per bericht) of gratis app’en via de Joe-app. Ann en Born laten voordat het sein gegeven wordt weten de hoeveelste 2 sms’ers/app’ers ze die dag selecteren. De spelling van ‘Quanta Costa’ dient niet exact te zijn.

Indien de deelnemer tijdens de wedstrijdperiode al een keer als kandidaat werd geselecteerd kan hij/zij geen tweede maal meespelen en zal de volgende sms’er of app’er worden opgebeld.

Daarna spelen Ann en Born een spel met de 2 geselecteerden: Ann en Born grabbelen in een grabbelton naar een item/artikel. De 2 kandidaten moeten raden wat dat item/artikel waard is in euro’s. Als referentie wordt het adviesbedrag genomen dat bij elk item/artikel vermeld staat op VakantieVeiligen.be. De kandidaat die het dichtst bij dat adviesbedrag zit, wint dan een voucher.

Door deel te nemen aan de wedstrijd, aanvaardt elke deelnemer het volledige reglement.

5. De prijs

De prijs is een voucher ter waarde van 25 euro die hij/zij kan besteden op VakantieVeilingen.be. De (verkoops)voorwaarden van VakantieVeilingen.be zijn van toepassing: https://www.vakantieveilingen....

Indien het gekozen item/artikel op Vakantieveilingen.be duurder is dan 25 euro dient de winnaar het verschil zelf te betalen.

JOE maakt of verleent geen enkele garantie met betrekking tot een prijs. JOE kan niet aansprakelijk gehouden worden voor gebeurlijke ongevallen of schade die (on)rechtstreeks verband houdt met een gewonnen prijs.

Een prijs is ondeelbaar en moet aanvaard worden zoals deze wordt toegekend. Deze prijs kan in geen geval ingeruild, overgedragen of te koop aangeboden worden.

Indien een prijs verstuurd wordt, kan JOE niet verantwoordelijk gehouden worden voor beschadiging of verlies van de prijs door de postdiensten of een vertraging in ontvangst. Ingeval de prijzen aangetekend worden opgestuurd kan JOE eveneens niet worden aansprakelijk gesteld voor schade, verlies of vertraging wanneer de prijs niet wordt afgehaald door de winnaar.

6. Algemeen 

(cf. algemeen wedstrijdreglement – http://joe.be/wedstrijdregleme... )