Specifiek wedstrijdreglement 'Met Joe Airlines naar Michael Bublé'

Joe airlines

1. Organisatie

De wedstrijd ‘Met Joe Airlines naar Michael Bublé’  is een organisatie van JOE fm nv waarvan de exploitatiezetel gevestigd is op het adres Medialaan 1, 1800 Vilvoorde (hierna JOE genaamd). 

Dit reglement legt de deelnemingsvoorwaarden vast die van toepassing zijn op deze wedstrijd. Indien één of meer specifieke deelnemingsvoorwaarden afwijken van de algemene deelnemingsvoorwaarden, hebben die specifieke deelnemingsvoorwaarden voorrang op de algemene (http://joe.be/wedstrijdreglement).

2. Periode

De deelnemers kunnen zich vanaf maandag 13 juni 2022, 07u00, t/m 24 juni 2022, 16u00, registreren (cf.punt 4). De effectieve wedstrijd start op maandag 20 juni 2022 om 6 uur en loopt tot en met vrijdag 24 juni 2022 om 17u59  (specifieke spelmomenten zie punt 4). 

3. De prijs

De prijs bestaat uit 20 duotickets voor het concert van Michael Bublé in Hatfield op 23 juli 2022. Heen- en terugvluchten (op 23 en 24 juli), hotel, transfers van en naar het concert zijn inbegrepen. Om deel te kunnen nemen aan de actie dien je in het bezit te zijn van een geldig internationaal paspoort op datum van de heen- en terugvlucht, dit geldt ook voor de medereiziger.

Niet inbegrepen zijn: alle consumpties die niet binnen het arrangement vallen, deze zijn ten koste van de winnaar en zijn/haar medereiziger. Ook een reisverzekering en de kosten van het internationale paspoort zijn niet inbegrepen en zijn ten koste van de winnaar en zijn/haar medereiziger.

Indien de winnaar minderjarig is, dient de medereiziger een volwassene te zijn.

JOE maakt of verleent geen enkele garantie met betrekking tot een prijs. JOE kan niet aansprakelijk gehouden worden voor gebeurlijke ongevallen of schade die (on)rechtstreeks verband houdt met een gewonnen prijs.

Een prijs is ondeelbaar en moet aanvaard worden zoals deze wordt toegekend. Deze prijs kan in geen geval ingeruild, overgedragen of te koop aangeboden worden.

De prijs is ook niet overdraagbaar naar andere personen. Indien de winnaar niet op de door hem/haar gewonnen trip naar Michael Bublé kan vertrekken vervalt haar/zijn recht op de prijs en wordt er in geen compensatie voorzien tenzij anders wordt overeengekomen met de channel manager Joe.

4. Verloop van de wedstrijd

Om deel te nemen dienen de kandidaten tijdig (cf. punt 2) de boardingpass in te vullen op de website van JOE of via de JOE app. Van maandag 20 juni 2022 tot en met vrijdag 24 juni 2022 worden dagelijks in de blokken van Sven & Anke, Alexandra, Carl en Raf & Rani - tussen 6 uur en 18 uur - in ieder blok 3 namen bekend gemaakt van potentiële winnaars die worden geselecteerd via een computergestuurd systeem.

De bekendmaking van deze namen gebeurt door middel van de last call informatie waarin tijdens de spelmomenten, telkens 3 namen van geldig geregistreerde kandidaten worden vermeld. . Tijdens de vermelde periode (20 juni tem 24 juni 2022) zullen er dagelijks 4 winnaars zijn.

De kandidaat die zijn naam hoort en NA het sein van de dj binnen vijftien minuten als eerste belt naar de studio op 0800 19 600 (beller belt gratis) wint één van de 20 duotickets. Op die manier worden in totaal 4 winnaars per dag geselecteerd, dit gedurende de hele week van 20 juni tem 24 juni 2022.

Belangrijk tijdens het wedstrijdverloop is dat de persoon die inbelt effectief de persoon is die in de last call informatie werd afgeroepen en zich op voorhand geldig ingeschreven heeft op de website door het invullen van de boardingpass. 

Indien geen enkele van de drie kandidaten vermeld in de last call informatie binnen de vooropgestelde tijd inbelt, dan worden ze geschrapt als kandidaat-winnaar en wordt er geenszins in een compensatie voorzien. Er zal dan kort nadien tijdens het hoger aangegeven spelmoment een nieuwe versie van de last call informatie met drie nieuwe namen worden gelanceerd. 

Door deel te nemen aan de wedstrijd, aanvaardt elke kandidaat het volledige reglement. 

6. Algemeen 

(cf. algemeen wedstrijdreglement – https://joe.be/wedstrijdreglement)