Specifiek wedstrijdreglement 'Hittelijst van Joe: win een airco!'

Hittellijst caroussel

1. Organisatie

De wedstrijd ‘Win een airco’ is een organisatie van JOE fm nv waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is op het adres Medialaan 1, 1800 Vilvoorde (hierna JOE genaamd).

Dit reglement legt de deelnemingsvoorwaarden vast die van toepassing zijn op deze wedstrijd. Indien één of meer specifieke deelnemingsvoorwaarden afwijken van de algemene deelnemingsvoorwaarden, hebben die specifieke deelnemingsvoorwaarden voorrang op de algemene (http://joe.be/wedstrijdregleme... ).

2. Periode

De wedstrijd loopt van maandag 22 juli 2019 tot en met vrijdag 26 juli 2019, telkens tussen 8u en 18.59u.

3. Wie kan deelnemen

Een wedstrijd is toegankelijk voor iedere natuurlijke persoon woonachtig in België, met uitzondering van: de personeelsleden en de bestuurders van JOEfm en haar gelieerde vennootschappen, elke persoon die aan de organisatie van de desbetreffende wedstrijd deelneemt, de gezinsleden en de familieleden tot in de derde graad van voormelde uitgesloten natuurlijke personen. Minderjarigen mogen aan een wedstrijd deelnemen op voorwaarde dat zij de voorafgaande toestemming van hun ouders (of van de persoon die het ouderlijk gezag uitoefent) daarvoor gekregen hebben. Indien een minderjarige deelneemt, betekent dit dat hij/zij dergelijke toestemming verkregen heeft. JOE houdt zich het recht voor om op elk moment de geschreven bevestiging van de verkregen toestemming te vragen en om dit op andere manieren na te trekken evenals om elke minderjarige van de wedstrijd uit te sluiten die niet onmiddellijk of binnen een door JOE opgelegde redelijke termijn dergelijke bevestiging kan overmaken. 

4. Verloop van de wedstrijd

Van maandag 22 juli 2019 tot en met vrijdag 26 juli 2019 wordt er per dag één zomerse hit uit de hittelijst gespeeld die wegsmelt. De plaat lijkt weg te smelten en wordt daarna onder invloed van het geluid van een airco weer normaal. 

Zodra luisteraars de plaat horen wegsmelten, moeten ze ‘Het is warm’ sms’en naar 6622 of een gratis berichtje sturen via de app.  Wie dat doet op maandag 22/7 als 22ste, op 23/7 als 23ste, op 24/7 als 24ste, op 25/7 als 25ste en op 26/7 als 26ste, wint. 

Door deel te nemen aan de wedstrijd, aanvaardt elke deelnemer het volledige reglement.

We winnaar wordt telefonisch verwittigd. 

5. De prijs

De winnaar wint een draagbaar aircotoestel van De’Longhi. Het gaat om de milieuvriendelijke De’Longhi Pinguino PAC EX120 Silent. 

JOE maakt of verleent geen enkele garantie met betrekking tot een prijs. JOE kan niet aansprakelijk gehouden worden voor gebeurlijke ongevallen of schade die (on)rechtstreeks verband houdt met een gewonnen prijs.

Een prijs is ondeelbaar en moet aanvaard worden zoals deze wordt toegekend. Deze prijs kan in geen geval ingeruild, overgedragen of te koop aangeboden worden.

6. Algemeen

(cf. algemeen wedstrijdreglement – http://joe.be/wedstrijdregleme... )