Specifiek wedstrijdreglement 'Disney Halloween Festival in Disneyland® Paris’

Joe disney halloween

1. Organisatie

De wedstrijd 'Win een een familieverblijf mét overnachting voor het Disney Halloween Festival in Disneyland® Paris in de ochtendshow bij Carl & Tess’ is een organisatie van JOE fm nv waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is op het adres Mediaplein 1, 2018 Antwerpen (hierna JOE genaamd). 

Dit reglement legt de deelnemingsvoorwaarden vast die van toepassing zijn op deze wedstrijd. Indien één of meer specifieke deelnemingsvoorwaarden afwijken van de algemene deelnemingsvoorwaarden, hebben die specifieke deelnemingsvoorwaarden voorrang op het algemeen reglement.

2. Periode

De wedstrijd loopt van maandag 24 oktober 2022 tot en met vrijdag 28 oktober 2022, telkens tussen 7u en 10u bij Carl en Tess’. De winnaars worden telkens diezelfde dag tijdens deze tijdstippen bekend gemaakt bij ‘Carl en Tess’.

3. Wie kan deelnemen

Een wedstrijd is toegankelijk voor iedere natuurlijke persoon woonachtig in België, met uitzondering van:

Deelnemers moeten minstens 18 jaar oud zijn. 

4. Verloop van de wedstrijd

Deelnemen kan door van maandag 24 oktober 2022 tot en met vrijdag 28 oktober 2022, iedere dag tussen 7u en 10u, naar ‘Carl en Tess’ op Joe te luisteren. Daar maak je iedere dag drie keer kans om mee te spelen voor een familieverblijf mét overnachting voor het Disney Halloween Festival in Disneyland® Paris. In totaal geeft Joe dus vijftien verblijven on air weg, telkens voor vier personen. Een 16e ticket is te winnen via de actiepagina op JOE.be. 

Vanaf woensdag 19 oktober 2022 zullen op Joe trailers lopen waarin je telkens drie antwoorden krijgt voor de quizvragen die in de week van de actie gesteld worden. Hierbij wordt steeds al duidelijk vermeld voor welke dag deze antwoorden van pas zullen komen. Deze antwoorden zijn daarnaast ook te vinden op joe.be én ze worden steeds 24u op voorhand op de story’s op de Instagram en Facebook van Joe geplaatst. De vragen die uiteindelijk gesteld worden, gaan steeds over een persoon (zanger/zangeres, acteur/actrice, …) die een link heeft met Disney. In de week van maandag 24 oktober 2022 tot en met vrijdag 28 oktober 2022 wordt elk uur van 7u tot 10u één keer een oproep naar het spel gedaan.

Luisteraars met een Joe account hebben dan de tijd om via de Joe app ‘Ik weet het’ sturen. Onze computer kiest een luisteraar uit die hierna gebeld zal worden door Carl & Tess en zo on air het juiste antwoord moet geven op de vraag die op dat moment gesteld wordt. Indien de persoon het juiste antwoord geeft, wordt die tot winnaar uitgeroepen. Indien diegene die gebeld wordt niet direct opneemt of het foute antwoord geeft, wordt een volgende deelnemer gebeld, etc. Hij/zij die niet tijdig opneemt of een foutief antwoord geeft, heeft geenszins recht op enige compensatie.

Door deel te nemen aan de wedstrijd, aanvaardt elke deelnemer het volledige reglement.  

5. De prijs  

De winnaar wint een familieverblijf voor vier personen mét overnachting in het Disney Hotel New York – The Art of Marvel voor het Disney Halloween Festival in Disneyland® Paris. De tickets zijn enkel geldig tijdens het Halloween weekend van zaterdag 29 en zondag 30 oktober 2022. 

De winnaar krijgt:

De kosten voor transport en alle overige kosten die zullen gemaakt worden tijdens het verblijf zijn ten laste van de winnaar en zijn gezelschap.

Op het verblijf gelden de algemene verkoopsvoorwaarden van Disneyland® Paris. https://media.disneylandparis....

Ingeval de vouchers/tickets een geldigheidsperiode vermelden dient de prijs voor de vermelde einddatum opgenomen te worden. Er wordt in geen compensatie voorzien ingeval de geldigheidsperiode vervallen zou zijn.

JOE maakt of verleent geen enkele garantie met betrekking tot een prijs. JOE kan niet aansprakelijk gehouden worden voor gebeurlijke ongevallen of schade die (on)rechtstreeks verband houdt met een gewonnen prijs.   

Een prijs is ondeelbaar en moet aanvaard worden zoals deze wordt toegekend. Deze prijs kan in geen geval ingeruild, overgedragen of te koop aangeboden worden. Er is geen compensatie mogelijk indien de winnaar om gelijk welke reden toch niet naar Disneyland® Paris kan gaan.   

6. Algemeen

(cf. algemeen wedstrijdreglement – https://joe.be/wedstrijdreglement)