Specifiek wedstrijdreglement 'De Disney Top 30'

Joe disney

1. Organisatie 

De wedstrijd ‘De Disney® Top 30'  is een organisatie van JOEnv, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is op het adres Medialaan 1, 1800 Vilvoorde, samen met Disneyland® Paris, waarvan de hoofdzetel gevestigd is in 77777 MARNE LA VALLEE CEDEX 4, FRANCE

De ochtend van Joe maakt op zaterdag 18 januari 2020, tussen 12u en 15u, een uitzending vanuit Disneyland® Paris: de Disney® Top 30. Joe neemt 40 luisteraar mee, 10 x 4 personen.

Dit reglement legt de deelnemingsvoorwaarden vast die van toepassing zijn op deze wedstrijd. Indien één of meer specifieke deelnemingsvoorwaarden afwijken van de algemene deelnemingsvoorwaarden, hebben die specifieke deelnemingsvoorwaarden voorrang op de algemene (http://joe.be/wedstrijdreglement).

2. Periode

De deelnemers kunnen meedoen van maandag 13 januari 2020 tot en met vrijdag 17 januari, tijdens de spitsprogramma’s op Joe (zijnde tussen 06u en 09u en tussen 16u en 18u). Tijdens die programma’s wordt elke dag een vraag gesteld over een Disneyfilm. De 100e met het juiste antwoord (gestuurd via de Joe -app of naar 6622 (€0,50 per bericht) en wint. Meedoen/sturen kan vanaf er gezegd wordt ‘vanaf nu’. De winnaar krijgt een gezinsticket voor 4 personen, inclusief overnachting, ontbijtvouchers voor 4 en 2 dagen toegang tot het park Disneylan® Paris, namelijk op 18 januari 2020 en 19 januari 2020. Joe zorgt voor transport.

3. Wie kan deelnemen?

De wedstrijd staat open voor alle personen vanaf 18 jaar die op het Belgische grondgebied wonen, met uitzondering van:

Per deelnemer kan maximum één prijs per maand bij JOE gewonnen worden. Een winnaar van een prijs van een wedstrijd die (mede) georganiseerd wordt door JOE, is dan ook voor een termijn van één maand na bevestiging van het winnen van een prijs uitgesloten van deelname aan een andere wedstrijd (mede) georganiseerd door JOE. Indien ondanks het verbod toch wordt deelgenomen tijdens deze periode, zal deze deelname als ongeldig beschouwd worden en zal een eventueel gewonnen prijs niet toegekend worden. 

JOE kan te allen tijde een persoon van deelname aan wedstrijden (mede) georganiseerd door JOE voor een bepaalde periode uitsluiten in geval van een inbreuk op één van de deelnemingsvoorwaarden of in geval van misbruik, misleiding of een deelname te kwader trouw aan een wedstrijd.

4. De prijs

De prijs bestaat uit een verblijf in Disneyland® Paris voor maximum 4 personen. Verblijf: 18/01 – 19/01. 

Ook tickets via Thalys heen en terug zijn inbegrepen: vertrek op 18/01 om 8u22, terugreizen op 19/01 om 18u51. De prijs bestaat uit 

Dit alles voor 4 personen. 

Deze prijs kan niet ingeruild, overgedragen of te koop aangeboden worden. 

JOE maakt of verleent geen enkele garantie met betrekking tot een prijs. JOE kan niet aansprakelijk gehouden worden voor gebeurlijke ongevallen of schade die (on)rechtstreeks verband houdt met een gewonnen prijs. 

Een prijs is ondeelbaar en moet aanvaard worden zoals deze wordt toegekend.

In geval de prijs een geldigheidsdatum vermeldt, dient de winnaar het verblijf binnen deze termijn op te nemen. JOE kan niet aangesproken worden voor een verlenging of vervanging van de prijs.

5. Verloop van de wedstrijd

Tijdens de spitsprogramma’s op Joe (Sven & Anke, Raf en Rani) wordt elke dag een vraag gesteld over een Disneyfilm. De 100e met het juiste antwoord (gestuurd via de Joe -app of naar 6622 (€0,50 per bericht) en wint. Meedoen/sturen kan vanaf er gezegd wordt ‘vanaf nu’. De winnaar krijgt een gezinsticket voor 4 personen, inclusief overnachting, ontbijtvouchers voor 4 en 2 dagen toegang tot het park Disneyland® Paris, namelijk op 18 januari 2020 en 19 januari 2020. Joe zorgt voor transport. De winnaar dient meteen na de vraagstelling op antenne, een half uur,  telefonisch bereikbaar te zijn voor gesprek op antenne. 

6. Algemeen

(cf. algemeen wedstrijdreglement – http://joe.be/wedstrijdreglement)