Raf & Rani

Wedstrijdreglement Joe Ski

Joe ski 01

WEDSTRIJDREGLEMENT ‘JOE SHORTSKI’ 

1. Organisatie

De wedstrijd ‘Joe Shortski’  is een organisatie van JOE fm nv waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is op het adres Medialaan 1, 1800 Vilvoorde (hierna JOE genaamd).

Dit reglement legt de deelnemingsvoorwaarden vast die van toepassing zijn op deze wedstrijd. Indien één of meer specifieke deelnemingsvoorwaarden afwijken van de algemene deelnemingsvoorwaarden, hebben die specifieke deelnemingsvoorwaarden voorrang op het algemene wedstrijdreglement.

2. Periode

De deelnemers kunnen zich vanaf 23 november 2018 registreren. De effectieve wedstrijd start op maandag 3 december 2018 om 16u en loopt tot en met vrijdag 7 december 2018, 18u59 (specifieke spelmomenten zie punt 4).

3. Wie kan deelnemen

Een wedstrijd is toegankelijk voor iedere natuurlijke persoon, met uitzondering van:

Minderjarigen mogen aan een wedstrijd deelnemen op voorwaarde dat zij de voorafgaande toestemming van hun ouders (of van de persoon die het ouderlijk gezag uitoefent) daarvoor gekregen hebben. Indien een minderjarige deelneemt, betekent dit dat hij/zij dergelijke toestemming verkregen heeft. JOE houdt zich het recht voor om op elk moment de geschreven bevestiging van de verkregen toestemming te vragen en om dit op andere manieren na te trekken evenals om elke minderjarige van de wedstrijd uit te sluiten die niet onmiddellijk of binnen een door JOE opgelegde redelijke termijn dergelijke bevestiging kan overmaken.

Deelname aan een wedstrijd is zonder enige aankoopverplichting. Indien een deelnemingsformulier dient ingevuld te worden, worden alleen volledig ingevulde deelnemingsformulieren die voor het einde van de wedstrijd ontvangen worden in aanmerking genomen.

4. Verloop van de wedstrijd

Om deel te nemen, dienen luisteraars de skipas in te vullen op de website van JOE. Dat kan van vrijdag 23 november 2018, 17u, t.e.m. vrijdag 7 december 2018, 11u59u.  Enkel de ingevulde skipas geldt als officiële inschrijving voor de wedstrijd. 

Na het invullen van hun skipas ontvangen de kandidaten via mail een codewoord.  Van maandag 3 december 2018 tot en met vrijdag 7 december 2018 wordt dagelijks - tussen 16u en 18u59u – gevraagd om dat codewoord te sms’en naar 6622 (€ 0,50 per bericht) of gratis te versturen via de Joe-app.  Elke dag dat de wedstrijd loopt wordt de 15de en de 25ste binnenkomende sms of app met het juiste codewoord geselecteerd en spelen deze deelnemers vervolgens die dag, tussen 16u00 en 18u59,  het ‘Raf & Rani Shortski Spel’ tegen elkaar. 

 

In het ‘Raf & Rani Shortski Spel’ krijgen de kandidaten de omschrijving van een ski-attribuut.  De eerste die denkt te weten over welk attribuut het gaat, mag de naam ervan zeggen op de radio.  Is zijn antwoord juist, dan wint hij de skireis.  Geeft hij een fout antwoord, dan is de andere kandidaat automatisch de winnaar. 

 

De deelnemers mogen het codewoord pas sms’en naar 6622 of versturen via de Joe-app NA het sein van de dj.  Alle berichten die eerder binnenkomen, zijn niet geldig.  Daarna gebeurt de telling en wordt de 15de en 25ste sms’er of app’er met het juiste codewoord geselecteerd.  In totaal zullen er na het ‘Raf & Rani Shortski Spel’ 5 winnaars zijn die elk 3 reisgenoten mogen meenemen op shortski in januari 2019.  Ook aan de thuisblijvers wordt gedacht.  De inwonende gezinsleden van de winnaar die niet mee op shortski kunnen, krijgen een toegangsticket voor het Aspen hoogteparcours in Wilrijk.  

 

Belangrijk tijdens het wedstrijdverloop is dat de persoon die deelneemt aan het ‘Raf & Rani Shortski Spel’ ook effectief de persoon dient te zijn die vooraf de skipas heeft ingevuld op de website en het codewoord heeft gesms’t naar 6622 of verstuurd heeft via de Joe-app. 

 

Door deel te nemen aan de wedstrijd, aanvaardt elke finalist het volledige reglement.

5. De prijs                                                                                                                                                                          

De prijs bestaat uit 5 skireizen naar Innsbruck, Oostenrijk, met vertrek op vrijdag 18 januari 2019 en terugkomst op maandag 21 januari 2019 voor telkens 4 personen.

Inbegrepen zijn: vervoer met het vliegtuig, verblijf half pension in Sporthotel Kühtai, skilessen, huur van skimateriaal en skipas.

Niet inbegrepen zijn: alle consumpties die niet binnen het half pension-arrangement vallen, deze zijn ten koste van de winnaar en zijn medereizigers.

 

Indien de winnaar minderjarig is, dient minstens 1 van de medereizigers een volwassene te zijn.

 

De reis wordt aangeboden door reisorganisatie TUI. De (verkoops)voorwaarden van TUI zijn van toepassing (https://www.tui.be/nl/aansprakelijkheid-pack).

 

JOE maakt of verleent geen enkele garantie met betrekking tot een prijs. JOE kan niet aansprakelijk gehouden worden voor gebeurlijke ongevallen of schade die (on)rechtstreeks verband houdt met een gewonnen prijs.

 

Een prijs is ondeelbaar en moet aanvaard worden zoals deze wordt toegekend. Deze prijs kan in geen geval ingeruild, overgedragen of te koop aangeboden worden. 

6. Algemeen 

(cf. algemeen wedstrijdreglement)