Wedstrijdreglement Joe betaalt je rekening

Bord

WEDSTRIJDREGLEMENT ‘JOE BETAALT JE REKENING’

 

1. Organisatie

De wedstrijd ‘Joe betaalt je rekening’  is een organisatie van JOE fm nv waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is op het adres Medialaan 1, 1800 Vilvoorde (hierna JOE genaamd).

Dit reglement legt de deelnemingsvoorwaarden vast die van toepassing zijn op deze wedstrijd. Indien één of meer specifieke deelnemingsvoorwaarden afwijken van de algemene deelnemingsvoorwaarden, hebben die specifieke deelnemingsvoorwaarden voorrang op de algemene (https://joe.be/wedstrijdreglement ).

 

2. Periode

De deelnemers kunnen zich vanaf 1 januari 2019 registreren. De effectieve wedstrijd start op maandag 14 januari 2019 om 7u59 en loopt tot en met vrijdag 18 januari 2019, 17u59 (specifieke spelmomenten zie punt 4).

 

3. Wie kan deelnemen

Een wedstrijd is toegankelijk voor iedere natuurlijke persoon woonachtig in België en minimum 18 jaar oud, met uitzondering van:

Deelname aan een wedstrijd is zonder enige aankoopverplichting. Indien een deelnemingsformulier dient ingevuld te worden, worden alleen volledig ingevulde deelnemingsformulieren die voor het einde van de wedstrijd ontvangen worden in aanmerking genomen.

 

4. Verloop van de wedstrijd

Om deel te nemen, dienen luisteraars hun kasticket/factuur (hierna rekening genoemd) te uploaden via de website van JOE, www.joe.be.  Daar laten ze ook hun persoonlijke gegevens achter zoals naam, gsm-nummer, e-mailadres en het verhaal bij de rekening.  Luisteraars mogen meerdere rekeningen uploaden.  Dat kan van maandag 1 januari 2019, 8u, t.e.m. vrijdag 18 januari 2019, 16u59u.  Enkel de rekeningen die via joe.be geüpload zijn, komen in aanmerking voor de wedstrijd.  Het totaal bedrag van de rekeningen rond het verhaal mag niet hoger zijn dan € 5000. 

Van maandag 14 januari 2019 tot en met vrijdag 18 januari 2019 spelen we 4 keer per dag.  Dat gebeurt telkens tussen 5u59 ’s morgens en 18u59u ’s avonds.  Elk spelmoment geven we op de radio de namen van 3 luisteraars die hun rekening hebben geüpload.  Die 3 namen worden door de computer geselecteerd.  De luisteraar die zijn naam heeft herkend en, nadat het signaal gegeven werd, als eerste binnen het kwartier ‘kassa kassa’ sms’t naar JOE op het nummer 6622 (€ 0.5 per bericht) of gratis stuurt met de app, krijgt de rekening -wel beperkt tot de rekening die werd vermeld bij de oproep- terugbetaald.  Het sms-en dient te gebeuren met het gsm-nummer dat bij de registratie werd opgegeven.

Als de vermelde luisteraars later dan een kwartier na de oproep sms’en, krijgen zij niets terugbetaald.  De rekening van luisteraars wier naam werd omgeroepen op JOE, maar niet tijdig reageerden, gaat wel terug in de pot.  Zij kunnen op een ander spelmoment opnieuw geselecteerd worden door de computer. 

In totaal zullen tijdens het volledige wedstrijdverloop maximaal 20 rekeningen worden terugbetaald.    

Belangrijk is dat de persoon die de rekening uploadt, effectief de eigenaar is van de rekening.  Ook belangrijk is dat de persoon die binnen het kwartier sms’t of app’t, effectief de persoon is wiens naam werd afgeroepen.    

 

5. De prijs                                                                                                                                                                        

De prijs is een geldbedrag, gelijk aan het bedrag dat op de rekening staat die werd geüpload en vermeld werd bij de oproep.  Dat bedrag mag niet hoger zijn dan € 5000.  Het geld wordt binnen de 6 weken na het winnen van de wedstrijd overgeschreven op het rekeningnummer zoals zal worden opgegeven door de winnaar. 

JOE maakt of verleent geen enkele garantie met betrekking tot een prijs. JOE kan niet aansprakelijk gehouden worden voor gebeurlijke ongevallen of schade die (on)rechtstreeks verband houdt met een gewonnen prijs.

Een prijs is ondeelbaar en moet aanvaard worden zoals deze wordt toegekend. 

 

6. Algemeen (cf. algemeen wedstrijdreglement – http://joe.be/wedstrijdreglement )