Sven & Anke

Wedstrijdreglement Disney®

Website disney

WEDSTRIJDREGLEMENT Disney®  Top 30

1. Organisatie

De wedstrijd ‘De Disney Top 30 is een organisatie van JOEnv, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is op het adres Medialaan 1, 1800 Vilvoorde, samen met Disneyland Paris, waarvan de hoofdzetel gevestigd is in 77777 MARNE LA VALLEE CEDEX 4, FRANCE

De ochtend van Joe maakt op zaterdag 11 mei 2019,tussen 12u en 15u, een uitzending vanuit Disneyland Parijs: de Disney Top 30. Joe neemt 20 luisteraars mee, 5 gezinnen.

Dit reglement legt de deelnemingsvoorwaarden vast die van toepassing zijn op deze wedstrijd. Indien één of meer specifieke deelnemingsvoorwaarden afwijken van de algemene deelnemingsvoorwaarden, hebben die specifieke deelnemingsvoorwaarden voorrang op de algemene (http://joe.be/wedstrijdreglement).

2. Periode

De deelnemers kunnen meedoen van vrijdag 03 mei t.e.m. vrijdag 10 mei 2019, 08u. Van maandag 06 mei tot en met vrijdag 10 mei wordt elke dag 1 winnaar bekend gemaakt en die krijgt een gezinsticket voor 4 personen, inclusief overnachting, ontbijtvouchers voor 4 en 2 dagen toegang tot het park Disneyland Parijs, namelijk op 11 mei 2019 en 12 mei 2019. Joe zorgt voor transport.

3. Wie kan deelnemen?

De wedstrijd staat open voor alle personen vanaf 18 jaar die op het Belgische grondgebied wonen, met uitzondering van:

- personeelsleden en medewerkers van JOE nv en met haar gelieerde vennootschappen

- hun gezinsleden en hun familieleden tot de derde graad

- elke persoon die rechtstreeks of onrechtstreeks aan de organisatie van de desbetreffende wedstrijd deelneemt.

Per deelnemer kan maximum één prijs per maand bij JOE gewonnen worden. Een winnaar van een prijs van een wedstrijd die (mede) georganiseerd wordt door JOE, is dan ook voor een termijn van één maand na bevestiging van het winnen van een prijs uitgesloten van deelname aan een andere wedstrijd (mede) georganiseerd door JOE. Indien ondanks het verbod toch wordt deelgenomen tijdens deze periode, zal deze deelname als ongeldig beschouwd worden en zal een eventueel gewonnen prijs niet toegekend worden.

JOE kan te allen tijde een persoon van deelname aan wedstrijden (mede) georganiseerd door JOE voor een bepaalde periode uitsluiten in geval van een inbreuk op één van de deelnemingsvoorwaarden of in geval van misbruik, misleiding of een deelname te kwader trouw aan een wedstrijd.

4. De prijs

De prijs bestaat uit een verblijf in Disneyland Parijs voor maximum 4 personen. De reservatie gebeurt op basis van beschikbaarheid.

De prijs bestaat uit 1 nacht in Disney’s Newport Bay Club

o Incl. ontbijt

- Toegangstickets voor 2 dagen toegang tot beide Disney Parken, geldig op 11 en 12 mei 2019.

Deze prijs kan niet ingeruild, overgedragen of te koop aangeboden worden.

JOE maakt of verleent geen enkele garantie met betrekking tot een prijs. JOE kan niet aansprakelijk gehouden worden voor gebeurlijke ongevallen of schade die (on)rechtstreeks verband houdt met een gewonnen prijs.

Een prijs is ondeelbaar en moet aanvaard worden zoals deze wordt toegekend.

In geval de prijs een geldigheidsdatum vermeldt, dient de winnaar het verblijf binnen deze termijn op te nemen. JOE kan niet aangesproken worden voor een verlenging of vervanging van de prijs.

5. Verloop van de wedstrijd

Gezinnen kunnen zich aanmelden via joe.be

Elke dag wordt om 08u een Disney-kwis online gezet, luisteraars kunnen 24u lang meedoen. De ochtend erop wordt, iets over 08u, de winnaar bekendgemaakt. Elke dag worden ook 3 vragen uit de kwis van de dag op radio meegegeven. Op vrijdag 3 mei wordt (wegens weekend ertussen) de eerste kwis online gezet, deelnemers hebben dan iets langer de tijd om mee te doen.

De schiftingsvragen zijn gebaseerd op info van Disneyland Parijs zelf.

Diegene die alle vragen juist beantwoordt en de schiftingsvraag juist heeft, wint. Bij een ex aequo wint diegene die de kwis als eerste heeft ingevuld.

6. Algemeen (lees hier het algemeen wedstrijdreglement)