Sven & Anke

Wanneer spreken we van grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer?

Werk header

Naar iemand lonken of iemand uitkleden met de ogen op de werkvloer wordt bij 6,7% van de ondervraagde werknemers gezien als grensoverschrijdend.

Hilde De Man, disciplineverantwoordelijke Psychosociale Aspecten bij IDEWE, geeft tekst en uitleg aan Sven & Anke.