Specifiek wedstrijdreglement "Handdoek Leggen"

Handdoek leggen 2400 x 1350 3 2400x1350

1. Organisatie

De wedstrijd ‘Handdoek leggen'  is een organisatie van JOE fm nv waarvan de zetel gevestigd is op het adres Mediaplein 1, 2018 Antwerpen(hierna JOE genaamd). 

Dit reglement legt de deelnemingsvoorwaarden vast die van toepassing zijn op deze wedstrijd. Indien één of meer specifieke deelnemingsvoorwaarden afwijken van de algemene deelnemingsvoorwaarden, hebben die specifieke deelnemingsvoorwaarden voorrang op de algemene (http://joe.be/wedstrijdreglement).

2. Periode

De deelnemers kunnen meespelen vanaf woensdag 20/04/2022 tot en met donderdag 28/04/2022, elke dag tussen 6u00 tot en met 08u15. (cf.punt 4). 

3. De prijs

De prijs bestaat uit een reisvoucher van Tui (ter waarde van €2.022). Geldig van 19 april 2022 tot 19 april 2023

Ook geldig tijdens schoolvakanties

Indien de reis geboekt zou worden op een moment dat de geldigheidsduur is verlopen verliest de winnaar het recht op de prijs en wordt er in geen compensatie voorzien.

De reisvoucher  wordt aangeboden door reisorganisatie TUI. De (verkoops)voorwaarden van TUI zijn van toepassing (https://www.tui.be/nl/aansprakelijkheid-pack).

De winnaar staat zelf in voor het afsluiten van een reisverzekering, eventuele visa, internationaal paspoort.

JOE maakt of verleent geen enkele garantie met betrekking tot een prijs. JOE kan niet aansprakelijk gehouden worden voor gebeurlijke ongevallen of schade die (on)rechtstreeks verband houdt met een gewonnen prijs.

Een prijs is ondeelbaar en moet aanvaard worden zoals deze wordt toegekend. Deze prijs kan in geen geval ingeruild, overgedragen of te koop aangeboden worden.

De prijs is ook niet overdraagbaar naar andere personen. 

4. Verloop van de wedstrijd

Sven Ornelis maakt voor de ochtendshow van Joe ‘Sven & Anke’ en de actie ‘Handdoek Leggen’ vanaf 20/04/2022 tot en met donderdag 28/04/2022 elke werkdag (ma - vrij) vanop een andere vakantielocatie de uitzending (06u00 - 10u00). Doorheen de uitzending maar vóór 08u15 geeft Sven drie tips die helpen om de locatie vanwaar hij uitzendt te achterhalen. De locatie kan een stad/stadje zijn of een streek, ... zijn. 

Om deel te nemen dienen de kandidaten, elke dag vóór 08u25, door te sturen via een bericht in de Joe-app  om welke bestemming (stad, streek  …)  het gaat. Uit de correcte antwoorden wordt via een computer gestuurd systeem een kandidaat geselecteerd. Een computergestuurd systeem pikt er willekeurig iemand uit die het juiste antwoord heeft doorgestuurd. 

Deze kandidaat die eruit gepikt wordt door het computergestuurd systeem wordt dan tijdens de uitzending zelf opgebeld, na 08u25 maar voor 10u00, en moet dus telefonisch bereikbaar zijn. 

Indien de kandidaat niet telefonisch bereikbaar is wordt er in geen compensatie voorzien, en wordt er een nieuwe winnaar uitgepikt door de computer geselecteerd, enz.

5. Algemeen 

(cf. algemeen wedstrijdreglement – http://joe.be/wedstrijdreglement)