Privacy Policy

1. Beleid inzake bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

U kunt www.joe.be vrij bezoeken en daarbij informatie raadplegen over onze zender, programma's en medewerkers, bepaalde programma's beluisteren of filmpjes bekijken ... zonder dat u daarvoor persoonlijke gegevens hoeft te verstrekken. Alleen als u wilt deelnemen aan wedstrijden, moet u uw persoonsgegevens meedelen. Telkens als u persoonlijke informatie verstrekt, zal Joe ze behandelen in overeenstemming met het hier beschreven beleid en de wettelijke verplichtingen inzake de verwerking van persoonsgegevens.

1.1. vertrouwelijke verwerking van persoonsgegevens De persoonlijke gegevens die Joe verzamelt, worden opgeslagen in een beveiligde omgeving die niet toegankelijk is voor het publiek. Het bestand kan alleen maar geraadpleegd worden door een beperkt aantal personen in dienst van Joe, die deze informatie nodig hebben voor de uitoefening van hun functie. De informatie zal louter voor interne doeleinden verwerkt worden. Joe geeft in de regel geen persoonlijke gegevens door aan derden, behalve om te voldoen aan wettelijke verplichtingen en in geval van uitdrukkelijk verzoek van de gerechtelijke autoriteiten of politiediensten. In het uitzonderlijke geval dat Joe persoonsgegevens doorgeeft aan organisaties of bedrijven waar het mee samenwerkt, wordt dat uitdrukkelijk vermeld of wordt u uitdrukkelijk om uw toestemming gevraagd.

1.2. doel van verwerking Bij wedstrijden, prijsvragen, spelletjes, stemmingen, acties: Joe verwerkt de verzamelde persoonsgegevens om met u in contact te kunnen treden. Bij registratie om diensten te ontvangen (zoals nieuwsbrieven, specifieke informatie...): Joe verwerkt de verzamelde persoonsgegevens om met u in contact te kunnen treden en u een optimale dienstverlening te kunnen aanbieden. De gegevens kunnen ook gebruikt worden om u te informeren over nieuwsfeiten, nieuwe diensten en evenementen van Joe. Indien Joe voor bovenstaande doeleinden gebruik wil maken van uw gegevens zal dit u op voorhand uitdrukkelijk gevraagd worden door middel van een "opt-in" button. In de informatiemails die Joe u toestuurt, zal telkens een rubriek of een link opgenomen worden via welke u uw inschrijving kunt annuleren. Joe kan ook uw persoonlijke gegevens doorgeven om te voldoen aan wettelijke verplichtingen en in geval van uitdrukkelijk verzoek van de gerechtelijke autoriteiten of politiediensten.

1.3. Gebruik van uw e-mail adres of uw GSM-nummer om uw sms te kunnen toesturen Uw e-mail adres en/of uw GSM nummer om u sms te kunnen toesturen zullen gebruikt worden om u reclame toe te sturen mits uw expliciete toestemming. Daarnaast zullen deze gegevens ook gebruikt worden om u op de hoogte te stellen van informatie met betrekking tot wedstrijden waar u eerder aan deelnam.

1.4. toelating voor verwerking Door uw persoonsgegevens te verstrekken geeft u Joe uitdrukkelijk de toestemming om ze te verwerken voor de hierboven vermelde doeleinden. Als Joe uw persoonsgegevens voor andere doeleinden wenst te verwerken of ze wil doorgeven aan organisaties of bedrijven waar het mee samenwerkt, dan zal het u daarvoor uw uitdrukkelijke toestemming vragen en kunt u zich ertegen verzetten.

1.5. recht op inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens U kan uw gegevens opgenomen in het bestand van Joe steeds raadplegen, verbeteren of laten schrappen door uw verzoek aan Joe (adres: zie verder ) te richten.

1.6. gebruik van Cookies Soms zal de Joe-website gebruik maken van zogenaamde 'cookies', dit zijn kleine stukjes informatie die wij doorsturen en bewaren op de harde schijf van uw computer. Deze informatie wordt bij elk bezoek teruggestuurd naar de beheerder van de website. Deze informatie wordt alleen maar gebruikt om uw identiteit te verifiëren zodat u niet bij elk bezoek aan de website uw gebruikersnaam en paswoord dient in te geven. U heeft de mogelijkheid uw browser zodanig te configureren dat hij u waarschuwt telkens als cookies worden aangemaakt of dat hij de aanmaak ervan verhindert.

Adres:

Joe
Medialaan 1
1800 Vilvoorde

Tel. : 02/255.33.92
Fax : 02/255.38.19

BTW BE 0469.992.615

Email: info@joe.be

I ADDENDUM:

Jouw gegevens worden opgenomen in ons bestand wanneer je jezelf opgeeft om kans te maken op het winnen van prijzen.

Bestandsverantwoordelijken:
MEDIALAAN
Medialaan 1
1800 Vilvoorde

Het is steeds mogelijk om elk gegeven dat in dit bestand voorkomt m.b.t. u te raadplegen, te wijzigen of zelfs te schrappen.

Joe kan ook jouw gegevens doorgeven aan derden die je interessante aanbiedingen van producten en diensten zullen doen, uw toestemming hiervoor zal op voorhand uitdrukkelijk gevraagd worden door middel van een "opt-in" button. Indien je dat niet wenst, stuur ons dan een brief of mail naar info@joe.be

Wet van 8 december 1992 zoals gewijzigd door de wet van 11 december 1998

Wanneer een gebruiker bij Joe meedoet aan een interactief gebeuren, geeft hij/zij gegevens door over zijn/haar privéleven (naam, adres, geslacht, taal, telefoonnummer, geboortedatum, e-mailadres). De gebruiker geeft aan of hij al dan niet wil dat deze gegevens verspreid of verkocht worden aan een derde instelling door middel van een "opt-in" button. Elke Joe-internaut kan zijn/haar persoonlijke gegevens ten allen tijde aanpassen indien nodig. Joe verspreidt nooit persoonlijke gegevens, behalve om zich te houden aan legale verplichtingen en in geval van uitdrukkelijk juridisch bevel.

De persoonlijke gegevens die door de deelnemers aan Joe worden verstrekt, worden in het bestand opgenomen en slechts gebruikt voor telecommunicatie, beheer en voorlichting aan de deelnemers in het kader van de handelsbetrekkingen tussen de deelnemers en Joe. Op grond van de wetten ter bescherming van de privacy, met name de wet van 8 december 1992, hebben de deelnemers het recht om de gegevens die hen betreffen in te kijken en te verbeteren. Meer informatie over deze wet vind je op http://www.privacy.fgov.be

Alle klachten in verband met verkeerdelijk of illegaal gebruik van de site van Joe kunnen gemeld worden, ofwel schriftelijk naar Joe, Medialaan 1, 1800 Vilvoorde, of per e-mail naar info@joe.be. De gerechtelijke politie heeft een eigen website als nationaal contactpunt: http://www.gpj.be. Voor problemen inzake uw privacyrechten kunt u zich richten tot de Commissie voor de Bescherming van Persoonlijke Levenssfeer (www.privacy.fgov.be)